CELSUS

İlkçağda Yazı, Kitap ve Kütüphane:

Sümerler tarihte yazıyı ilk kullanan topluluk olmuşlardır. Tapınaklara getirilen ürünlerin miktarını tespit amacıyla ilk olarak rahipler tarafından resim yazısı (piktografik) kullanılmıştır.

Kamış bir kalemle yassı, kil levhalara yazılan bu yazı, kil üzerinde çıkan işaretler çiviye benzediği için çivi yazısı adını almıştır .

Mısır’ın Sümerlerle ticaret ilişkisi sonucunda Mısırlılar yazıyı öğrenmişlerdir ve bu yazıya hiyeroglif adı verilmiştir. İçerikte hiç sesli harf bulunmadığından bu yazı bir alfabeye dönüşmemiştir.

Hitit ve Urartular çivi yazısını, İyonyalılar, Lidyalılar ve Frigyalılar Fenike alfabesini kullanmışlardır. Yunanlılar, Fenikelilerden öğrendikleri alfabeye bazı harfler ilave ederek kendi yazılarını geliştirirken, Romalılar, Yunan Alfabesi üzerinde değişiklik yaparak Latin Alfabesi’ni oluşturmuşlardır. Türkler ise yazılı kayıtları ilk kez Göktürk Yazıtları’nda kullanmışlardır. 

İlkçağda pek çok uygarlık, kültürünü, kurallarını, yaşayış şeklini aktarmak için yazıyı kullanmıştır. Yazının bulunması ile olanaklı hale gelen “bilginin kayıt altına alınması ve diğer insanlara kullandırılması” gerçeği ilkçağda kütüphaneleri tarihin bir parçası haline getirmiştir.  

 

Efes Celsus Kütüphanesi :

Celsus Kütüphanesi M.S. 135 yılında Tiberius Julius Celsus Polemaeanus onuruna oğlu Gaius Julius Aquila tarafından yaptırılmıştır. Kütüphanenin inşası 18 yıl sürmüştür. Yapının doğu cephesinde, ortadaki giriş kapısının sağ tarafında yer alan bir kısmı kırık yazıtta; “Asia proconsul’ü Tibernus Julius Celsus Polemaeanus için, oğlu consul Tiberius Julius Celsus Polemaeanus kendi serveti ile Celsus kütüphane binasını, bütün dekorasyonu, sanat eserleri ve kitapları ile birlikte kurdu” yazılmıştır.

MS 2. Yy. ın ilk çeyreğinde Roma Senatörü  Julis Celsius Polemaeanus’un mezarı üzerine inşa edilmiş
bir anıttır Celsius Kütüphanesi.
Bilge Herakleitos, rüya tabircisi Artemidoros, şair Callinos ve Hipponaks, gramer bilgini Zenodotos, hekim Soranos ve Rufus...Tarihe  iz bırakan birçok ünlü isme ev sahipliği yapmış bu koca kütüphane!..

Antik dünyanın; üçüncü büyük kütüphanesi. İnşaatı: 18 yıl sürmüş. 12 bin kitaplık kapasitesi var.
Roma mimari özelliklerini tümüyle yansıtan yapının ön cephesinin dekorasyonu; devrinin en güzel örnekleri arasında yer alıyor.

***


Desenimizin ortasında Ceisius kütüphanesinin temsili resmi bulunuyor. Dört büyük paftada ise, kütüphanenin en önemli simgeleri dört kadın heykeli resmedilmiş.

Desenin bordüründe ise, Efes’in diğer önemli anıtı Hadrian Tapınağının iç tarafında bulunan Medusa  görülmektedir.

Aynı zamanda Domitian Meydanı’nda bulunan Nike heykeli de bordürde dikkati çekmektedir...

 

 

 

Celsus Kütüphanesi ve desenimize uyarlanışı

 

  

Hardian Tapınağındaki Medusa ve desenimize uyarlanışı

 

  

Domitian Meydanındaki Nike Heykeli ve desenimize uyarlanışı

 

Celsus Desenimiz