Nilüfer Kurfeyz ,

İstanbul’da doğdu. Lise yıllarında,Ord.Prof.A.Süheyl Ünver’in seminerleri, Türk Kültürünü tanımasına yol açtı. Üniversite yıllarında da , Süheyl Ünver’in Topkapı Saray’ ındaki derslerine devam etti.

1980-83 arasında, Cahide Keskiner yönetimindeki, Topkapı Sarayı Türk Süsleme Sanatları atölyesinden diploma aldi.

1985 ‘de, İst. Üni. Edebiyat Fak. Arkeoloji ve sanat tarihi bölümü, Klasik Arkeoloji ana bilim dalından mezun oldu.

Tezhib calışmalarını sürdürürken. tarihi yapılarda ki, kalemişi ve restorasyon calısmalarina katıldı. Uzun yıllar, tezhib de restorasyon ağırlıklı olarak calistı. Bunun sonucunda kendine has renkler ve uslub geliştirdi.

Tezhib sanatındaki olgunluğun ,detaylardaki ahenkte gizli olduğunu ve bu inceliğin tezhibin ruhunu oluşturduğunu düşünmektedir. Çalışmalarında klasik üsluba bağlı kalmakla birlikte, gelenekselin dışında tasarımlar da uygulamakta ve desteklemektedir.

1992’de birinci, Aralık 2005’ de, Selim Sağlam’la birlikte” Sanata adanmış 30 yıl” isimli 2., Şubat 2009’da, ise yine selim Sağlam’la beraber, “Aşkın Huzurunda” isimli 3. kişisel sergisini açtı. Bunun dışında, yurt içi ve yurt dışında sayısız karma sergi de yer aldı. 37 yil boyunca ürettiği eserlerin tamamı, yurt ici ve yurt dışı özel koleksiyonlarda ve müzelerde yer almaktadir. Pek cok eseri de, basılarak daha büyük kitlelere ulaşmıştır. 2003 yılında yayınlanmış, “Tezhib” isimli bir kitabı mevcuttur.

 

Selim Sağlam ,

1969 yılında İst.da doğdu .Hat ve süsleme sanatlarına duyduğu ilgi, Pertevniyal lisesi yıllarına dayanır.
Hocası Nilüfer Kurfeyz’le tanışmasını ve O’nun derslerine devam ederek, bu sanatı bir yaşam biçimi haline getirmesini, her zaman, kendisinin bir şansı olarak görmüştür.
1987 yılında , Kültür Bakanlığı bünyesinde açılan tezhib kursundan, diploma almıştır.
İktisat eğitimi görmesine rağmen, mesleği yerine, tezhib çalışmalarına ağırlık vermiş, ve başladığı yıldan itibaren ara vermeksizin, çalışmalarını sürdürmüştür.
1990 yılından itibaren, Nilüfer Kurfeyz’le, ortak olarak sürdürdüğü profesyonel tezhib hayatında, ağırlıklı olarak restorasyon çalışmalarının yanı sıra, gelenekselin dışındaki farklı tasarım uygulamalarına da büyük yer vermektedir. Özellikle,  Zerendut yazılarla ilgili araştırma ve uygulamaları çok başarılıdır
1986 yılından beri aralıksız sürdürdüğü çalışmaların tamamı, yurt içi ve yurt dışı koleksiyonlarda  yeralmaktadır.   

 

   

Nilüfer Kurfeyz

1985 yılından beri, bildiklerini, bu sanatı öğrenmek istiyenlerle paylasmaktadır. 1986 ‘da, kendisinden ders alarak ,bu sanatla tanışan Selim Sağlam’ la çalışmalarını, 1990 yılından beri, ortak olarak sürdürmektedir. Takdir edileceği üzere iki sanatçının benliklerini bir tarafa bırakıp ortak bir görüş ve bakış açısında birleşerek eser vermeleri kolay bir çalışma tarzı değildir ama daha olgun ve mükemmel eserlerin ortaya çıkmasında önemli bir anahtardır.

Halen, TBMM, Milli Saraylar Daire Başkanlığı, Klasik Sanatlar Eğitim Merkezi’n de, eğitim görevlisi ve Bilim Kurulu üyesidir.

 

Selim Sağlam

Aralık 2005’ de Nilüfer KURFEYZ ile birlikte kişisel sergisini acmış ve sayısız karma sergide yer almıştır. 2009 yılında “aşkın huzurunda” adlı 2.kişisel sergisini Nilüfer KURFEYZ ile birlikte açmıştır Medeniyetlerin varlıklarını sürdürebilmelerindeki en önemli yapı taşının sanat olduğu inancıyla, bildiklerini öğrenmek isteyen herkesle paylaşarak, Tezhib sanatına hizmet yolunu seçmiştir.