LİMAN

ARCADİAN  (LİMAN) CADDESİ:

İmparator Arcadianus tarafından onarıldığından, onun adına ithafen, Arcadian caddesi olarak biliniyor. 530 m.uzunluğunda. 11 m. genişliğindedir. Boydan boya mermerle kaplıdır. Altından ise, pis su kanalları geçmekte. Bu kanallar, limana kadar uzanıyor. Antik dünyanın en iyi korunmuş ve en görkemli yapıları arasında yer alıyor. Anadolu’nun diğer antik kentlerinde, bu denli geniş ve düzgün caddeler bulunamamış.

Sağ ve solunda yer alan mermer sütunlar; bugün halen ayakta durmaktadır. Bu sütunlar arasında mozaik döşeli 5 m. genişliğinde bir yaya yolu bulunmaktaydı. Sütunların arkasında dükkanlar sıralıydı. Caddenin ortasında  Korinth başlıklı 4 sütundan oluşan  bir anıt yükselmekteydi.  Anıt erken Bizans devri stili özellikleri gösteriyordu.Bu yüzden Justinianus zamanında yapıldığı söylenebilir.

GLADYATÖRLER : ARENANIN TUTSAK DÖVÜŞÇÜLERİ

Gladyatör kelimesi, Latince’de “kılıç” anlamına gelen “gladius” sözcüğünden türemiştir. Bir başka deyişle, “gladyatör” , “kılıç ustası” olarak tanımlanan kişidir.
Romalı gladyatörler profesyonel silahşörlerdi. İşleri, seyirciye kıyasıya düellolar sunmaktı. Her türlü keskin silahın kullanıldığı gösteriler, çoğunlukla birinin ağır yaralanması veya ölümüyle sona ererdi.
Kuruluş amacına hizmet verdiği 300 yıllık dönem içinde Roma’nın ünlü Colosseum arenasında yaklaşık 300.000 insanın şu yada bu şekilde can verdiği tahmin edilmektedir.  Sadece Traianus’un zafer kutlamalarında 5.000 çift gladyatör dövüştürülmüştü.

Roma’nın gladyatör tacirlerinden Commodus, arenada bir günde yüz ayı, bir yaşamda da on iki bin adam öldürmüş ve her ölümün karşılığında da ücret olarak bir milyon sester kazanmıştı. Sanırım o yaşadığı “zevk”in karşılığını ödeyen değil alan dünyadaki ilk insandı.

EFES'TE GLADYATÖRLER

Efes’te ilk gladyatör oyunları M.Ö.69’da Romalı general Lucullus zamanında düzenlenmiştir. Antik Doğu Yunan’ın Roma etkisine girmesiyle birlikte, burada da gladyatör oyunları imparator kültünün bir parçası olarak düzenlenmiştir. Bu nedenle Asia Eyaleti başkenti Efes’in stadyumunun doğu bölümü  bir arenaya dönüştürülmüştür. Stadyumun doğu bölümü küçük bir duvarla ayrılmıştır, burası gladyatör arenası olarak kullanılmıştır.

 

Liman Caddesi

Aslanla dövüşen Gladyatör

 

Liman Desenimiz