AZİZ YUHANNA

AYASULUK TEPESİ

Bugünkü adıyla “Selçuk”, 1914 yılı öncesi ve bütün Türk devletleri tarihi boyunca “Ayasuluk”, daha önceki devirlerde ve antik çağda “Efes” olarak anılan bu yerleşim, ülkemizin tarihi mirası en zengin yerleşmelerinden biridir.

Tepenin güney yamacında Hıristiyan Dünyası’nın en önemli şahsiyetlerinden, St. Jean’ın  mezarı olması sebebiyle, bu tepeye önceleri Ayios Theologos ( İlahiyatçı Aziz), daha sonra Ayios  Skologos ve bu isimden de türeyerek,  “Ayasuluk” isminin yerleştiği  düşünülmektedir.

ST. JEAN (Aziz Yuhanna) HAYATI ve KİLİSESİ

MS. 2. Yüzyıl başında ortaya çıkan Hıristiyan inancına göre İncil yazarı Aziz Yuhanna aynı zamanda İsa’nın en genç havarisi, İncil’in ve Apokalypse’nin yazarıdır. Efes konsülü belgelerine dayanarak yorum yapmak gerekirse, St. Jean’ın Meryemana ile birlikte MS 37 – 48 yılları arasında Efes’e geldiği  ve burada yaşayıp öldüğünü kabul edebiliriz.

Çarmıhtaki Hz İsa, annesini, en sevdiği ve en genç havarisi  St. Jean’a emanet  etmiştir. Kudüs’ten ayrılan St. Jean ve Meryam Ana, Efes’e doğru yola çıkmışlardır.

Ancak Efes’te, Meryem'i putperestlerin diyarına sokmak istemediğinden onu Bülbül Dağı eteklerinde sık ağaçlarla kaplı bir köşede yaptığı kulübede gizlemiştir. St. Jean'ın her gün gizli gizli onu ziyarete gittiği ve yiyecek içecek götürerek yokladığı bilinmektedir.

 

İSABEY CAMİİ

Camii 1375 yılında Aydınoğlu İsa Bey tarafından Şamlı Mimar Ali İbn-el Dımışki’ye  yaptırılmıştır. Anadolu da iki minareli, revaklı ve şadırvanlı avlulu camilerin ilk örneklerindendir. Abidevi mimarisi, iç ve dış süsleme özellikleri ile sebebiyle, Şam Emeviye Camii, Harran Ulu Camii, ve Dıyarbakır Ulu Camii  ile benzerlik göstermektedir.

Özellikle batı cephesindeki pencereler ve taç kapı üzerinde renkli ve zengin taş süsleme, kama taşı ve düğümlü geçme örnekleri, mermere işlenmiş ayet ve hadis metinleri eşsiz güzelliktedir. Aynı güzellikleri, iç mekandaki muhteşem mermer sütunlarda, sütun başlıklarında Kubbelerdeki kısmen kalabilmiş turkuaz çinilerde, görmek mümkündür.      

1653- 1688 yıllarındaki depremler sonucu Caminin minarelerinden biri tamamen , diğeri şerefeden yukarısı ve avludaki revakların tamamı yıkılmıştır. Mihrabının üzerindeki geniş kitabe frizi de Agora da saklanmaktadır. Tamamı yıkık vaziyette olan caminin çatısı 1975, mihrabı 1990 yılında tamir edilmiştir. 2005 Yılında restorasyon çalışmaları devam etmektedir. İbadete ve ziyarete açıktır.İsa Bey Camii, Artemis Tapınağı ile St. Jean Kilisesi arasında, tepenin güney yamacında bulunmaktadır. Bu konumuyla, üç ayrı dini simgeleyen yapının, aynı üçgen içinde yer alması, çok anlamlıdır.

 

 

 

St.Jean Kilisesi

St. Jean Kilisesi , ön cepheden görünüş desenimizde uygulanışı

 

İsabey Camii

Ayasuluk Kalesinin desenimize uyarlanışı

Aziz Yuhanna desenimiz