YAMAÇ EV

Akdeniz dünyasının en büyük antik kentlerinden biri olan Efes’te yer alır Yamaç Evleri. Günümüze kadar şaşırtıcı biçimde korunarak gelen bu eşsiz mimarlık eserleri, Roma döneminin varlıklı üst sınıf yaşantısını günümüze kadar taşır.
Lysimakhos’un kenti yeniden yapılandırdığı dönemde, İonya’da kullanılan hippodomik (ızgara plan) sistemi uygulanmıştır. Bu plana göre; kentin kutsal caddesi olan Kuretler Caddesi esas alınarak, bütün caddeler ve sokaklar birbirini dik kesecek biçimde karelere bölünmüştür. Bölge, Efes şehrinin kent merkezinde yer alan yaklaşık 4.000 m2’ lik alana yayılmıştır.

Efes şehrinin tepelerinden biri olan Bülbül Dağı’nın kuzey yamacına konuşlandırılmış ve doğu batı taraflarında ek binalarla çevrilmiştir.
Günümüze kadar  korunarak gelmiş olması, Yamaç Evleri’nin en önemli ve göze çarpan özelliğidir. Yapının sadece yer döşemelerinin zengin işçiliği bile Roma dönemi mozaik sanatını en iyi yansıtan örneklerdendir.

Yamaç Ev 2 olarak  anılan ev grubu, üç teras üzerinde konuşlanmış, yedi konuttan meydana gelmektedir. Yamaç Ev 2 son derece iyi korunmuşluğu nedeniyle, Roma konut kültürünün bilimsel açıdan incelenebilmesi için bilim insanlarına olağanüstü fırsatlar sunar.

 

Tarih, bilim ve kültür için mükemmel bir referans olan Efes Yamaç Ev 2, restorasyonu ve muhafaza edilmesi zor bir yapıdır.

1970 ve 1980’lerde yapılan kazılarda evlerde çok iyi şekilde korunmuş olan resim ve mozaik gibi dekorasyon unsurlarının olduğu gibi kalması için anıtın üzerinin bir çatı ile örtülmesine karar verilmiştir. Ancak bunun yapılabilmesi ve yapının halka açılabilmesi için 38 yıl geçmesi gerekti.

Daha önce yapılan yanlışlar da göz önüne alındığında hava koşulları ile ilgili bulgulara önem verildi. Binanın üzerine, yapıyı UV ışınlarından koruyacak bir deri örtülmesi ve doğal ventilasyon (hava sirkülasyonu) sağlanması kararlaştırıldı. Sonunda binanın üzeri kumaşla örtülü paslanmaz bir çelikle kaplandı.

2000 yılında ziyarete açılan Efes Yamac Evleri 2’nin kazılmış bölümünde bir de müze açıldı. İçerisindeki tarihi kalıntılar ilgilenenlere antik çağdaki evlerin detayları hakkında bilgi veriyor.

Restorasyonu halen devam eden bu Evler, 2014 yılında 150 binden fazla kişi tarafından ziyaret edildi.

Tavuskuşu, Roma Döneminde oldukça sevilen bir kuştur. Özellikle, yüksek gelir sahibi kişilerin bahçelerinde serbestçe dolaşan bu güzel kuşlar, estetik olmaları sebebiyle bir çok evin de duvarını süslemekteydi.

 

 

 
 

 

 

   Taberna’da duvara    resmedilmiş bir    tavuskuşu

 

 

 

   Tavuskuşu Figürünün desenimize uyarlanışı

Yamaç ev Desenimiz